Více

Ostyle

Příprava propagačních bannerů a tiskovin

Více

[OL]4YOU

Kompletní layout, logo design, artdirectorka časopisu

Více

Human Face

Kompletní vizuál kapely, logo, webdesign, plakáty, CD

Více

Letáky

Ukázka designu propagačních letáků pro různé zákazníky

Více

Vizitky

Ukázka designu vizitek pro různé zákazníky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku